PRIVACYBELEID

 

 • Maryla Dienstverlening respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Uw gegevens worden gebruikt om bestellingen te verwerken. Voor overige doeleinden zal Maryla Dienstverlening deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.
 • Maryla Dienstverlening gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
  • Als u een product of dienst koopt, dan heb ik uw voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele bedrijfsnaam nodig om een factuur te maken, bestelling te bevestigen, uit te voeren en contact met u op te nemen over het verdere verloop van mijn dienstverlening;
  • Voor de betaling van uw bestelling zijn je naam en betaalgegevens nodig;
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het plaatsen van een bestelling, in correspondentie en telefonisch;
  • Na een bestelling ontvangt u een e-mail met gegevens over de afwikkeling van uw bestelling. Voor het versturen van de e-mail zijn uw naam en e-mailadres nodig;
 • In samenwerkingen met derde partijen wordt onderscheid gemaakt tussen partijen die gegevens verwerken, waarbij afspraken zijn vastgelegd in een verwerkingsovereenkomst, en partijen die zelf verantwoordelijk zijn voor het verwerken van gegevens. Maryla Dienstverlening werkt samen met de volgende verwerkende partijen:
  • Strato – voor hosting van de website en e-mail;
  • Anti-spam plug-in – voor het beveiligen van de website;
  • Google Analytics en Google Search Console – voor het analyseren en verbeteren van de website;
  • PostNL / MyParcel – voor het verzenden van bestellingen;
  • Vodafone – voor telefonisch contact.

Bovenstaande derde partijen hebben de benodigde beveiligingstechnieken toegepast en het is hen op grond van de verwerkingsovereenkomst verboden gegevens in te zien dan wel te verstrekken aan derden tenzij zij hier op grond van een wettelijk voorschrift toe gehouden zijn.

 • Maryla Dienstverlening werkt samen met de volgende partijen die zelf verwerkingsverantwoordelijk zijn:
  • Mollie – voor het ontvangen en verwerken van betalingen;
  • ING – voor het ontvangen van betalingen.
 • Maryla Dienstverlening verwerkt ook persoonsgegevens indien dit wettelijk verplicht is, zoals gegevens voor de belastingaangifte.

 

 • Maryla Dienstverlening zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Ook zijn de door Maryla Dienstverlening ingeschakelde derden verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
 • Gegevens die u verstrekt ten behoeve van het leveren van een product of ten behoeve van winacties worden maximaal zeven jaar bewaard ten behoefte van de belastingaangifte.
 • U heeft altijd het recht om de door Maryla Dienstverlening opgeslagen persoonlijke gegevens op te vragen, te corrigeren en/of te laten verwijderen. Stuur hiervoor een email met uw verzoek naar info@maryla.nl. Via deze mail kunt u ook contact opnemen als u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.
 • De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Maryla Dienstverlening en komt u er na overleg met Maryla Dienstverlening niet uit? Dan kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Maryla Dienstverlening is verplicht om bij datalekken melding te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Een datalek is een beveiligingsincident waarbij er sprake is van toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is. Bij een datalek moeten persoonsgegevens verloren zijn gegaan of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens moet niet uit te sluiten zijn. In het geval van een dergelijke datalek zal Maryla Dienstverlening haar klanten hiervan ook op de hoogte stellen door middel van een e-mail.

 

 • Maryla Dienstverlening heeft te allen tijde het recht dit privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind u echter altijd de meest recente versie. Voor vragen, opmerkingen of andere zaken kunt u een e-mail sturen naar info@maryla.nl of door middel van het contactformulier.

 

Het privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 31 augustus 2021.

 

 

 

© 2021 Maryla Dienstverlening. Alle rechten voorbehouden.